Հոգեբանի ծառայություն

Զարգացման ախտորոշում և շտկողական մեթոդիկա մանկական վախերի, տագնապայնութան, ամաչկոտության, ինքնուրույնության բացակայության, իմպուլսիվության, ագրեսիայի, վարքային խնդիրների և հուզական խանգարումների, հաղորդակցման և շփման դժվարությունների դեպքում:

Զարգացման ախտորոշում և շտկողական մեթոդիկա մանկական վախերի, տագնապայնութան, ամաչկոտության, ինքնուրույնության բացակայության, իմպուլսիվության, ագրեսիայի, վարքային խնդիրների և հուզական խանգարումների, հաղորդակցման և շփման դժվարությունների դեպքում:

1 այցը 5000-7000 դրամ։

Տևողությունը՝ 1 ժամ: