Մաթեմատիկայի անհատական ուսուցում

Հանրահաշիվ և երկրաչափություն, դպրոցական և արտադպրոցական ծրագրի յուրացում, արագ հաշվարկի մեթոդիկայի կիրառում, գրավոր և բանավոր աշխատանքների կատարում: Թվերի աշխարհ, ճիշտ գծագրություն, մաթեմատիկական պատկերացում, կառուցղական մտքի զարգացում:

Ամսավճար 20 000 դրամ/8 պարապմունք:

Տևողությունը՝ 1 ժամ: