Օտար լեզուներ

Օտար լեզուների ուսուցում անկաշկանդ մթնոլորտում և հետաքրքիր մեթոդիկայով բարձր
որակավորում ունեցող մասնագետների հետ:

Անգլերենի արդյունավետ և հետաքրքիր դասընթաց թե’ երեխաների, թե մեծերի համար նոր և ինտերակտիվ մեթոդիկայով: Արդյունքում բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում, քերականություն, ճիշտ արտասանություն և ազատ շփում բացառապես անգլերենով:

Ռուսերեն Յուրահատուկ մեթոդիկայի շնորհիվ, դասընթացի արդյունքում ձեռք կբերեք ակտիվ և պասիվ բառապաշար, քերականություն, գրագետ խոսք և կապակցված մտքի շարադրում հետաքրքրաշարժ մեթոդիկայի կիրառմամբ:

Ամսավճար 20 000 դրամ/8 պարապմունք: Անհատական պարապմունք 4000դրամ/1 այցը:

Տևողությունը՝ 1 ժամ: