Համապարփակ զարգացում 4-6/նախադպրոցական խմբակ

Ասոցիացիվ և համեմատական մտածողություն, կապակցված և հաջորդական խոսք, հաղորդակցման հմտությունններ և գրաֆոմոտորիկա ուշադրության կենտրոնացում, մաթեմատիկական գիտելիքներ և տրամաբանության զարգացում, երեվակայության և ստեղծագործական ունակությունների զարգացում, տառաճանաչություն, ընդհանուր զարգացածություն:

Ինչպես նաև հոգեբանական նախապատրաստում դպրոցի և այլ միջավայրի, բառապաշարի (այդ թվում նաև անգլերեն և ռուսերեն) հարստացում, հետաքրքրաշարժ փորձեր և ուսուցողական այցեր:

Ամսավճար 40 000դրամ/12 պարապմունք, 30 000դրամ/8 պարապմունք, 5000դրամ/ 1 այցը:

Տևողությունը՝ 3 ժամ: