Համապարփակ զարգացում 2-4 տարեկան

Ուշադրության կենտրոնացում և բառապաշարի հարստացում, մտածողության ընդհանուր զարգացում (վերլուծություն, սինթեզ, ընդհանրացում, համեմատում, դասակարգում, պատճառահետևանքային կապ), կոորդինացիայի և մանր մոտորիկայի զարգացում, երևակայության և ստեղծագործական ունակության զարգացում, մաթեմատիկական պատկերացման ձևավորում (առարկաների ընտրություն և դասակարգում):

Ինչպես նաև երաժշտություն և ռիթմիկա, հեքիաթներ և բեմականացում, ավազ և զբոսանք, սոցիալական շփում, հաղորդակցմնա հմտություններ, խոսքի զարգացում:

Ամսավճար 40 000դրամ/12 պարապմունք, 30 000դրամ/8 պարապմունք, 5000դրամ/ 1 այցը:

Տևողությունը՝ 3 ժամ: